Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO

Czcionka:

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia   2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych – dalej zwanym RODO, Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Winnicy
  z siedzibą w: 06-120 Winnica, ul. Szkolna 2.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem mailowym inspektor@kiodo.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących, polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy
   i kultury – zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, jak i innych obowiązków, wynikających np. z prawa pracy;
  3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych;
  4. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (wyjątkowe sytuacje np. przetwarzanie wizerunku).
 4. Celem przetwarzania danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Winnicy jest realizacja umów na świadczenie usług, a także wykonywanie obowiązków prawnych
  i dochodzenie ewentualnych roszczeń, wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed roszczeniami, jeśli takowe się pojawią.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia
  i realizacji umowy sprzedaży/świadczenia usług/umowy o pracę.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych mają Państwo prawo jej wycofania w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody.
 7. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem – w przypadku umów cywilnych maksymalnie przez okres uwzględniający okres przedawnienia możliwych roszczeń, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do momentu jej wycofania. Dane osobowe niezbędne do sporządzania statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.
 8. Jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

Nasza Placówka

Godziny otwarcia:

poniedziałek 9:30 - 16:30

wtorek 9:00 - 15:30

środa 9:00 - 15:30

czwartek  nieczynne

piątek  nieczynne

sobota  nieczynne

Kalendarium

Styczeń 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Zegar